Ensimmäinen puhelin- tai sähköpostiyhteydenotto asianne kartoittamiseksi on maksuton. 

Jos yhteydenotto ei johda toimeksiantoon, AA-Laki ei veloita Teitä.
Lakiasiaintoimistojen ja asianajotoimistojen hinnoittelu perustuu pääsääntöisesti aikaveloitukseen. Verrattuna useimpien toimistojen laskutusperusteisiin toimistomme yleiset laskutussperusteet ovat edullisia.

Laadultaan ja laajuudeltaan tavanomaisissa asioissa toimeksiannon edellyttämä työmäärä on mahdollista arvioida etukäteen, ja tällöin voimme antaa hinta-arvion tai mahdollisesti sopia kiinteän hinnan. Toimeksianto on tarvittaessa mahdollista maksaa myös osamaksulla.

Sopiessamme asianne hoitamisesta kartoitamme mahdollisuutenne vakuutuksenne sisältämään oikeusturvaan, mahdollisuutemme saada maksutonta oikeusapua ja myös muiden vaihtoehtojen kustannukset.


Oikeudenkäynnit

Veloitamme asiakastamme toimeksiannon hoitamisesta aikaperusteisesti seuraavasti:

Riita-asioiden tuntiveloitus on alkaen 180,00 €/h + alv (yht. 223,20€/h)
Rikosasioiden tuntiveloitus on alkaen 160,00 €/h + alv (yht. 198,40€/h)


Perhe- ja perintöoikeudelliset toimeksiannot alkaen

Testamentit99,20€ (sis. alv)
Perukirja450,00€ + alv (sis. 3h työn, lisätunnit 145€/h + alv)
Perinnönjakosopimus270,00€ (sis. 2h työn, lisätunnit 145€/h + alv)
Perinnön toimitusjako1.000,00€ + alv
Perinnöstä luopumisilmoitus124,00€ (sis. alv)
Lakiosavaatimus124,00€ (sis. alv)
Avioehto 124,00€ (sis. alv)
Lahjakirja 124,00€ (sis. alv)
Sopimus avioeron varalta170,00€ (sis. alv)
Ositussopimus 372,00€ (sis. alv)
Esteetön todistaja kutsuttuna paikalle124,00€ (sis. alv) + kilometrikorvaus


Muut toimeksiannot alkaen

Hallintokantelut ja hallintovalitukset 248,00€ (sis. alv)
esim. verovalitukset, oikaisuvaatimukset, aselupaa koskevat valitukset jne.

Palkkion lisäksi laskutamme kuluina erikseen viranomais- ja tuomioistuinmaksut, sekä kulukorvaukset seuraavasti:

Valokopiot/tulosteet 1,24 euroa sivulta (sis. alv)

Autokilometri 43 senttiä kilometriltä

Postituskulut muissa kuin oikeudenkäyntiasioissa laskutetaan käytetyn ajan ja materiaalikulujen mukaan.