Ensimmäinen puhelin- tai sähköpostiyhteydenotto asianne kartoittamiseksi on maksuton. 

Jos yhteydenotto ei johda toimeksiantoon, AA-Laki ei veloita Teitä.
Lakiasiaintoimistojen ja asianajotoimistojen hinnoittelu perustuu pääsääntöisesti aikaveloitukseen.  Palkkiota korotetaan, jos 1) toimeksianto on hoidettava vieraalla kielellä tai poikkeuksellisissa olosuhteissa,  2) toimeksianto on erityisen kiireellinen  tai se on hoidettava säännöllisen työajan ulkopuolella, 3) toimeksianto on poikkeuksellisen vaikea ja sen hoitaminen edellyttää erityistä asiantuntemusta, kokemusta tai ammattitaitoa.

Laadultaan ja laajuudeltaan tavanomaisissa asioissa toimeksiannon edellyttämä työmäärä on mahdollista arvioida etukäteen, ja tällöin voimme antaa hinta-arvion tai mahdollisesti sopia kiinteän hinnan. Toimeksianto on tarvittaessa mahdollista maksaa myös osamaksulla.

Sopiessamme asianne hoitamisesta kartoitamme mahdollisuutenne vakuutuksenne sisältämään oikeusturvaan, mahdollisuutemme saada maksutonta oikeusapua ja myös muiden vaihtoehtojen kustannukset.


Oikeudenkäynnit

Veloitamme asiakastamme toimeksiannon hoitamisesta aikaperusteisesti seuraavasti:

Riita-asioiden tuntiveloitus on alkaen 220€/h + alv (yht. 272,80€/h)
Rikosasioiden tuntiveloitus on alkaen 180€/h + alv (yht. 223,20€/h)

Muiden asioiden tuntiveloitus on alkaen 180€/h + alv (yht. 223,20€/h), ellei jäljempänä toisin ilmoiteta


Perhe- ja perintöoikeudelliset toimeksiannot alkaen

Testamentit 124€ (sis. alv)
Perukirja 450,00€ + alv (sis. 3h työn, lisätunnit 145€/h + alv)
Perinnönjakosopimus 270,00€ (sis. 2h työn, lisätunnit 145€/h + alv)
Perinnön toimitusjako 1.000,00€ + alv
Perinnöstä luopumisilmoitus 124,00€ (sis. alv)
Lakiosavaatimus 124,00€ (sis. alv)
Avioehto 124,00€ (sis. alv)
Lahjakirja 124,00€ (sis. alv)
Sopimus avioeron varalta 310,00€ (sis. alv)
Ositussopimus 372,00€ (sis. alv)
Esteetön todistaja kutsuttuna paikalle 124,00€ (sis. alv) + kilometrikorvaus


Muut toimeksiannot alkaen

Palkkion lisäksi laskutamme kuluina erikseen viranomais- ja tuomioistuinmaksut, sekä kulukorvaukset seuraavasti:

Valokopiot/tulosteet 1,24 euroa sivulta (sis. alv)

Autokilometri 43 senttiä kilometriltä

Postituskulut muissa kuin oikeudenkäyntiasioissa laskutetaan käytetyn ajan ja materiaalikulujen mukaan.