Ensimmäinen puhelin- tai sähköpostiyhteydenotto asianne kartoittamiseksi on maksuton. Jos yhteydenotto ei johda toimeksiantoon, A&A-Laki ei veloita Teitä. 

Lakiasiaintoimistojen ja asianajotoimistojen hinnoittelu perustuu pääsääntöisesti aikaveloitukseen. Palkkiota korotetaan, jos 1) toimeksianto on hoidettava vieraalla kielellä tai poikkeuksellisissa olosuhteissa, 2) toimeksianto on erityisen kiireellinen tai se on hoidettava säännöllisen työajan ulkopuolella, 3) toimeksianto on poikkeuksellisen vaikea ja sen hoitaminen edellyttää erityistä asiantuntemusta, kokemusta tai ammattitaitoa.

Laadultaan ja laajuudeltaan tavanomaisissa asioissa toimeksiannon edellyttämä työmäärä on mahdollista arvioida etukäteen, ja tällöin voimme antaa hinta-arvion tai mahdollisesti sopia kiinteän hinnan. Mikäli toimeksianto poikkeaa sovitusta, niin laskutamme ylimenevän osan toimeksiannosta aikaveloituksen mukaan. Toimeksianto on tarvittaessa mahdollista maksaa myös osamaksulla.

Toimenpidekohtainen vähimmäisveloitus on 15min, tapaamisten osalta 1h ja toimeksiantokohtainen vähimmäisveloitus 2h.

Moniin kotivakuutuksiin ja yritysvakuutuksiin sisältyy oikeusturvavakuutus, joka kattaa oikeudellisesta avusta aiheutuvat kustannukset joko kokonaan tai osittain. Sopiessamme asianne hoitamisesta voimme pyydettäessä kartoittaa mahdollisuutenne vakuutuksenne sisältämään oikeusturvaan. Kartoitus voidaan tehdä myös etukäteen ennen kuin kustannuksia oikeudellisen avun osalta syntyy. Asiakas kuitenkin vastaa aina itse oikeusturvan hakemisesta ja vakuutuksensa käyttämisestä.

Asianajotoimeksiantoon voi saada myös valtion maksamaa oikeusapua. Lakimiehemme neuvoo ja voi tarvittaessa hakea oikeusavun, jos asiakkaalla on siihen oikeus. Myönteiseen oikeusapupäätökseen vaikuttavat hakijan tulot, menot ja varallisuus sekä se, millaiseen asiaan oikeusapua haetaan. Sopiessamme asianne hoitamisesta kartoitamme mahdollisuutenne saada maksutonta oikeusapua.

Oikeudenkäynnit

Veloitamme asiakastamme toimeksiannon hoitamisesta aikaperusteisesti seuraavasti:
Riita-asioiden tuntiveloitus on alkaen 220€/h + alv (yht. 272,80€/h)
Rikosasioiden tuntiveloitus on alkaen 200€/h + alv (yht. 248,00€/h)
Hallintoasioiden tuntiveloitus on alkaen 180€/h + alv (yht. 223,20€)
Muiden asioiden tuntiveloitus on alkaen 200€/h + alv (yht. 248,00€/h), ellei jäljempänä toisin ilmoiteta

Muut kulut

Palkkion lisäksi laskutamme kuluina erikseen viranomais- ja tuomioistuinmaksut, sekä kulukorvaukset toteutuneiden kulujen mukaisesti. Lisäksi veloitamme:

Valokopiot/tulosteet 0,50 euroa sivulta (sis. alv)

Veloitamme tuntihinnastomme lisäksi matkakorvauksen, joka on 0,43 euroa kilometri.

Postituskulut muissa kuin oikeudenkäyntiasioissa laskutetaan käytetyn ajan ja materiaalikulujen mukaan.

Maksuviivästyksestä peritään korkolain mukaista viivästyskorkoa. Korkolain 4 §:n mukainen laillinen viivästyskorkoprosentti ajalle 1.7.-31.12.2020 on 7,0 %. Maksumuistutuksen lähettämisestä veloitetaan erikseen 20,00 euroa per muistutus.

Täytä yhteydenottolomake ja olemme sinuun yhteydessä tilanteesi kartoittamiseksi

Puh: (+358) 451487766 
Sähköpostiosoite: info@aalaki.fi

Kuulumme Suomen vahvimpien joukkoon.
https://www.asiakastieto.fi/yritykset/sertifikaatit/suomen-vahvimmat 

Nämä sivut on tarkoitettu yksinomaan tiedottamiseen. Sivuilla esitettävät tiedot eivät muodosta oikeudellisia tai muitakaan neuvoja, eikä niitä tule pitää sellaisina. Lakiasiaintoimisto A&A-Laki tai yksittäiset lakimiehet eivät vastaa toimenpiteistä, joihin on ryhdytty näiden sivujen tietojen nojalla. Näillä sivuilla käytetään evästeitä. Tietoa evästeistä ja muista tietosuojaan liittyvistä asioista on löydettävissä tietosuojaselosteesta.