Toimistomme lakimiehet hoitavat säännöllisesti ihmisten perhesuhteisiin liittyvistä muutoksista johtuvia toimeksiantoja, kuten pitävät perunkirjoituksia ja perinnönjakoja sekä laativat testamentteja ja tekevät muita jäämistöoikeudellisia selvitystöitä. Jäämistöoikeudellisiin toimeksiantoihin saattaa liittyä muun muassa sen arvioiminen, onko jollekin osakkaalle annettu ennakkoperintöä tai suosiolahja. Testamentin saajan tulee huolehtia testamentin tiedoksiannosta kaikille relevanteille tahoille. Joskus testamenttia on syytä moittia, jolloin testamentin moitekanne on nostettava sille laissa säädetyn määräajan kuluessa. Jäämistöoikeudellisiin toimeksiantoihin liittyy olennaisena osana myös verosuunnittelu.

Avioeroa koskevissa erimielisyyksissä voi tulla yllätyksenä, ettei olekaan turvannut omaisuuttansa avioehdolla tai muutoin, ja että erossa tulee maksaa puolisolle merkittävä määrä varallisuutta. Puolisoiden elämän suurin sijoitus usein on yhdessä hankittu asunto, mutta avioeron käsillä ollessa elämä samassa osoitteessa ei ole enää mahdollista. Kumpi puolisoista saa jäädä asuntoon asumaan ja miten vältetään todennäköinen pattitilanne? Miten asunto voidaan ”jakaa” sovinnollisesti? 

Avoliittojen määrä on kasvanut tasaisesti. Juridistesti avoliitot voidaan jakaa kahteen pääryhmään eli niihin, joihin sovelletaan lakia avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta (26/2011) ja niihin, joihin kyseistä lakia ei sovelleta. Avoeron yhteydessä kumpikin avopuoliso lähtökohtaisesti pitää oman omaisuutensa. Jos avopuolisoilla on yhteistä omaisuutta, yhteisomistussuhde on vaadittaessa purettava. Tietyissä tapauksissa avopuolisolla voi olla oikeus hyvitykseen, jos hän on yhteistalouden hyväksi antamallaan panoksella auttanut toista avopuolisoa kartuttamaan tai säilyttämään tämän omaisuutta.

Yhteiselämän päättämistä koskevissa riitatilanteissa on erittäin tärkeää kääntyä asiantuntevan lakimiehen puoleen hyvissä ajoin. Pyrimme A&A-Laissa ensisijaisesti sovintoon, koska se on päämiehen kannalta useimmiten edullisin ratkaisu. Harmillista on, että kaikki erot eivät pääty sovinnollisesti ja on välttämätöntä hoitaa asia oikeusprosessin kautta. Tällöin on tärkeä kääntyä osaavan lakimiehen puoleen.

Yhteiselämän päättämisen yhteydessä voi eroavien puolisoiden kesken ilmetä erimielisyyttä lasten huoltoon, asumiseen, tapaamisoikeuteen ja elatusapuun liittyvistä asioista. Tavoitteenamme on aina saavuttaa näissä asioissa sellainen ratkaisu, joka on sekä päämiehemme että lapsen edun mukainen.

Täytä yhteydenottolomake ja olemme sinuun yhteydessä tilanteesi kartoittamiseksi

Puh: (+358) 451487766 
Sähköpostiosoite: info@aalaki.fi

Kuulumme Suomen vahvimpien joukkoon.
https://www.asiakastieto.fi/yritykset/sertifikaatit/suomen-vahvimmat 

Nämä sivut on tarkoitettu yksinomaan tiedottamiseen. Sivuilla esitettävät tiedot eivät muodosta oikeudellisia tai muitakaan neuvoja, eikä niitä tule pitää sellaisina. Lakiasiaintoimisto A&A-Laki tai yksittäiset lakimiehet eivät vastaa toimenpiteistä, joihin on ryhdytty näiden sivujen tietojen nojalla. Näillä sivuilla käytetään evästeitä. Tietoa evästeistä ja muista tietosuojaan liittyvistä asioista on löydettävissä tietosuojaselosteesta.