A&A-Lailla on laaja kokemus riita-asioiden hoitamisesta usealla eri oikeuden alalla. Tavoitteenamme on aina päämiehemme edun kannalta parhaimman ratkaisun löytäminen. Tämä tarkoittaa lähtökohtaisesti sovinnollisen ratkaisun kartoittamista ja siihen pyrkimistä. Sovinto on usein osapuolten kannalta edullisin ratkaisu.

Joskus on mahdollista, että erimielisyyden sovinnollinen ratkaisu ei ole mahdollista, vaan riidan kohteena oleva asia on saatettava tuomioistuimen tai välimiesoikeuden ratkaistavaksi. Oikeudellinen prosessi on asiakkaan kannalta järkevintä saattaa oikeudellista asiantuntemusta osaavan lakimiehen käsiteltäväksi. Paras mahdollinen lopputulos saavutetaan, kun asia annetaan asiaan liittyvän juridiikan osaavan, huo­lel­lis­esti asiaan perehtyvän ja asian hoitavan, mutta myös oikeudenkäyntistrategian hallitsevan lakimiehen hoidettavaksi. A&A-Lain lakimiehet toimivat pe­rää­nan­ta­ma­ttomasti päämiehemme edun toteutumiseksi.

Täytä yhteydenottolomake ja olemme sinuun yhteydessä tilanteesi kartoittamiseksi

Puh: (+358) 451487766 
Sähköpostiosoite: info@aalaki.fi

Kuulumme Suomen vahvimpien joukkoon.
https://www.asiakastieto.fi/yritykset/sertifikaatit/suomen-vahvimmat 

Nämä sivut on tarkoitettu yksinomaan tiedottamiseen. Sivuilla esitettävät tiedot eivät muodosta oikeudellisia tai muitakaan neuvoja, eikä niitä tule pitää sellaisina. Lakiasiaintoimisto A&A-Laki tai yksittäiset lakimiehet eivät vastaa toimenpiteistä, joihin on ryhdytty näiden sivujen tietojen nojalla. Näillä sivuilla käytetään evästeitä. Tietoa evästeistä ja muista tietosuojaan liittyvistä asioista on löydettävissä tietosuojaselosteesta.