Suomalaiset oikeudenkäynnit, erityisesti rikosoikeudenkäynnit, poikkeavat kaavamaisella prosessillaan merkittävästi elokuvien ja televisiosarjojen luomasta kuvitteellisesta common law oikeudenkäyntitodellisuudesta. 

Rikosasian oikeudenkäynnissä käsitellään yksinomaan sitä rikosasiaa, joista syyte on nostettu. Tuomioistuin saa tuomita syytetyn vain siitä teosta, josta rangaistusta on vaadittu. Syytetyn ja asianomistajan tai todistajan väliset muut elämän ristiriidat eivät kuulu oikeussaliin, vaikka niitä toisinaan osapuolet haluaisivat käsitellä.

Riita-asian oikeudenkäynti voi koskea esimerkiksi velan maksua, kauppaa, työoikeudellista saamista, työsuhteen laitonta irtisanomista, sopimuksen tulkintaa tai perintöä. Riita-asian oikeudenkäynnissä asianosaisina ovat kantaja, joka on toimittanut haastehakemuksen käräjäoikeudelle ja näin saattanut jutun vireille, ja vastaaja, jota kohtaan vaatimus esitetään. 

Oikeudenkäynnit voivat koskea myös erilaisia hakemusasioita. Niitä ovat esimerkiksi avioerot, lapsen elatusta ja huoltoa koskevat riidattomat asiat, jotka usein riitaantuvat vastapuolen antaessa vastauksen käräjäoikeudelle.

Viranomaisen päätöksistä voi hakea oikaisua ja valittaa hallinto-oikeuteen. Viranomaisen päätökset voivat koskea veroasioita, lapsen oikeusasemaan liittyviä asioita, ulkomaalaisasioita, kunnallisasioita, rakennus- ja ympäristöasioita, sosiaali- ja terveydenhuoltoasioita sekä muita hallintoasioita.

Lisäksi oikeudenkäyntiasiat voivat kuulua erityistuomioistuinten toimivaltaan. Nykyisin erityistuomioistuimina toimivat markkinaoikeus, työtuomioistuin, vakuutusoikeus ja valtakunnanoikeus.

A&A-Lain lakimiehet avustavat yksityishenkilöitä ja PK-yrityksiä kaikentyyppisissä oikeudenkäynneissä. Olemme saaneet päämiehiltämme palautetta heidän kokemastaan oikeudenkäyntipalvelusta: Palvelumme on aina jäänyt päämiehen mieleen asiantuntevana ja kiitettävänä palveluna. A&A-Lain mukaan tyytyväinen päämies on myös paras A&A-Lain palvelujen markkinoija.

Täytä yhteydenottolomake ja olemme sinuun yhteydessä tilanteesi kartoittamiseksi

Puh: (+358) 451487766 
Sähköpostiosoite: info@aalaki.fi

Kuulumme Suomen vahvimpien joukkoon.
https://www.asiakastieto.fi/yritykset/sertifikaatit/suomen-vahvimmat 

Nämä sivut on tarkoitettu yksinomaan tiedottamiseen. Sivuilla esitettävät tiedot eivät muodosta oikeudellisia tai muitakaan neuvoja, eikä niitä tule pitää sellaisina. Lakiasiaintoimisto A&A-Laki tai yksittäiset lakimiehet eivät vastaa toimenpiteistä, joihin on ryhdytty näiden sivujen tietojen nojalla. Näillä sivuilla käytetään evästeitä. Tietoa evästeistä ja muista tietosuojaan liittyvistä asioista on löydettävissä tietosuojaselosteesta.