Jos velkoja ei onnistu perimään velkaa velalliselta tai velallinen maksa velkaa vapaaehtoisesti, velka voidaan periä oikeudellisesti. Oikeudellinen perintä käsittää yleensä kaksi vaihetta, jotka ovat oikeudenkäynti ja ulosotto.

Useimmat velkomusasiat ovat yksinkertaisia ja riidattomia, sillä niissä on yleensä kyse pelkästään siitä, että velallisella ei ole rahaa tai halua velan maksuun. Yksinkertaisissa ja riidattomissa asioissa edetään laatimalla suppea haastehakemus, joka toimitetaan toimivaltaiselle käräjäoikeudelle. Jos velallisen näkemyksen mukaan haaste on perusteltu, hän voi joko myöntää kanteen oikeaksi tai jättää kokonaan vastaamatta haastehakemukseen.

Vielä haasteen saamisen jälkeen on mahdollista välttää maksuhäiriömerkintä luottotiedoissa. Tällöin velka ja oikeudenkäyntikulut tulee kuitenkin maksaa yhdellä kertaa ennen tuomion antamista. Tuomiosta ja yksipuolisesta tuomiosta tulee maksuhäiriömerkintä.

Velkomustuomion jälkeen saatavan perintä voidaan saattaa ulosottoviranomaisen hoidettavaksi. Ulosottoprosessi käynnistyy ulosottohakemuksella, jonka yhteyteen liitetään käräjäoikeuden päätös velkomustuomiosta. Tarvittaessa ulosottovirasto voi ulosmitata velkojan saatavana esimerkiksi velallisen palkkatuloista.

A&A-Lain palveluksessa olevilla lakimiehillä on pitkä ja laajamittainen kokemus saatavien oikeudellisesta perinnästä.

Täytä yhteydenottolomake ja olemme sinuun yhteydessä tilanteesi kartoittamiseksi

Puh: (+358) 451487766 
Sähköpostiosoite: info@aalaki.fi

Kuulumme Suomen vahvimpien joukkoon.
https://www.asiakastieto.fi/yritykset/sertifikaatit/suomen-vahvimmat 

Nämä sivut on tarkoitettu yksinomaan tiedottamiseen. Sivuilla esitettävät tiedot eivät muodosta oikeudellisia tai muitakaan neuvoja, eikä niitä tule pitää sellaisina. Lakiasiaintoimisto A&A-Laki tai yksittäiset lakimiehet eivät vastaa toimenpiteistä, joihin on ryhdytty näiden sivujen tietojen nojalla. Näillä sivuilla käytetään evästeitä. Tietoa evästeistä ja muista tietosuojaan liittyvistä asioista on löydettävissä tietosuojaselosteesta.