”Tarjous sopimuksen tekemisestä ja sellaiseen tarjoukseen annettu vastaus sitovat tarjouksen tekijää ja vastauksen antajaa — ” (OikTL 1:1.1)

Sopimusoikeuden pääsääntönä on, että sopimus on pidettävä (pacta sunt servanda). Tämä tarkoittaa, että sopimuksessa osapuolten määrittelemät ehdot sitovat sopimusosapuolia lakiin verrattavalla tavalla. Sopimuksen sitovuus tarkoittaa myös, että sopimuksen vastaisesti toimivaa sopijaosapuolta voi uhata haitallinen seuraamus, oikeudellinen sanktio tai että sopimuksen rikkojaa vastaan voidaan ryhtyä toimenpiteisiin hänen pakottamisekseen toimimaan sopimuksen mukaisesti. A&A-Lain henkilökunta, oikeuslaitos, tuomioistuimet ja täytäntöönpanoviranomaiset ovat sopijapuolen käytettävissä, jos vastapuoli ei täytä sopimustaan.

Sopimuksen edellytyksenä on, että sen sisällöstä ja siinä noudatettavista säännöistä päättävät sopimuksen osapuolet. Sopimuksen osapuolina voivat olla yksityishenkilöt, yritykset, kunnat, valtio sekä julkisyhteisöt. Sopimuksen tekemiseen ja sisällön määrittymiseen ei voida viranomaistoiminnalla pakottaa, vaikka viranomainen voi tehdä sopimuksia toimiessaan yksityisoikeuden alueella. 

Toimistomme auttaa kaikissa sopimusoikeudellisissa ongelmissa ja haasteissa.

Täytä yhteydenottolomake ja olemme sinuun yhteydessä tilanteesi kartoittamiseksi

Puh: (+358) 451487766 
Sähköpostiosoite: info@aalaki.fi

Kuulumme Suomen vahvimpien joukkoon.
https://www.asiakastieto.fi/yritykset/sertifikaatit/suomen-vahvimmat 

Nämä sivut on tarkoitettu yksinomaan tiedottamiseen. Sivuilla esitettävät tiedot eivät muodosta oikeudellisia tai muitakaan neuvoja, eikä niitä tule pitää sellaisina. Lakiasiaintoimisto A&A-Laki tai yksittäiset lakimiehet eivät vastaa toimenpiteistä, joihin on ryhdytty näiden sivujen tietojen nojalla. Näillä sivuilla käytetään evästeitä. Tietoa evästeistä ja muista tietosuojaan liittyvistä asioista on löydettävissä tietosuojaselosteesta.