Suomalaisessa yhteiskunnassa on viime aikoina ilmennyt uutena tai ainakin selvästi aiempaa laajempana ja monimuotoisempana ilmiönä esiin virkamiesten tavoitteellinen halventaminen ja häiritseminen erityisesti digitaalisessa ympäristössä. Maalittamisen kohteet voivat olla myös siviilihenkilöt. 

Maalittamisella tarkoitetaan systemaattista toimintaa, jossa virkamiehestä tai hänen läheisistään kaivetaan eri lähteistä tietoja ja pyritään niitä eri tavoin hyödyntämällä epäasiallisesti vaikuttamaan viranomaisen toimintaan. Yksittäinen virkamies on maalittamisessa vain välikappale, vaikka toiminta henkilöityykin häneen. Kysymys voi olla siitä, että virkamiehestä tai hänen läheisistään esiin kaivetut tiedot pyritään eri yhteyksiin asettamalla, tietoja vääristelemällä tai muokkaamalla luomaan epäedullista kuvaa virkamiehestä tarkoituksin vaikuttaa viranomaisen toimenpiteisiin tai päätöksentekoon.

Maalittaminen voi näyttäytyä laajoille vastaanottajajoukoille lähetettyinä sähköpostiketjuina tai sinänsä laillisten oikeussuojakeinojen laajamittaisena käyttönä haittaamis- ja häirintätarkoituksesa ilman objektiivisesti olemassa olevaa oikeussuojan tarvetta (esim. perättömät rikosilmoitukset, selvityspyynnöt, kantelut). Maalittaminen voi esiintyä henkilöstä tehtyjen valheellisten nettikirjoitusten tai jopa sosiaalisessa mediassa laadittujen valeprofiilien käyttämisenä tarkoituksena mustamaalata maalittamisen kohdetta. 

Maalittaminen kohdistuu virkamiehen lisäksi myös muihin henkilöihin heidän asemansa tai toimensa takia. Lukuisten eri ammattien edustajat voivat joutua työtehtäviensä takia uhkailun kohteeksi. Esimerkiksi yritysjohtajat, poliitikot, sairaanhoitajat, ensihoitajat, kaupan myyjät ja toimittajat voivat yhtä lailla joutua maalittamisen kohteeksi.

Maalittamisen tavoitteena on 1) vahingoittaa maalittamisen kohdetta, 2) vaikuttaa maalittamisen kohteen toimintaan tai päätöksentekoon tai tietyn asiakokonaisuuden osalta yleisesti. Maalittamiselle ei ole olemassa rikoslaissa omaa rikosnimikettä, vaan se voi käsittää esimerkiksi vainoamisen, yksityiselämää loukkaava tiedon levittämisen, laittoman uhkauksen, identiteettivarkauden tai jonkin viranomaisia vastaan tehdyn rikoksen tunnusmerkistön. Joissain tapauksissa on välttämätöntä hakea myös lähestymiskieltoa maalittajaa kohtaan. 

Toimistomme on edustanut useita maalittamisen kohteeksi joutuneita virkamiehiä ja myös siviilihenkilöitä menestyksekkäästi. Olemme toimineet päämiestemme apuna ehdottaen viranomaisille jo maalittamisen alkuvaiheessa vaihtoehtoisia tapoja puuttua maalittamiseen ja estää se. Eräissä vakavissa tapauksissa olemme hakeneet menestyksekkäästi lähestymiskiellon maalittajalle.

Täytä yhteydenottolomake ja olemme sinuun yhteydessä tilanteesi kartoittamiseksi

Puh: (+358) 451487766 
Sähköpostiosoite: info@aalaki.fi

Kuulumme Suomen vahvimpien joukkoon.
https://www.asiakastieto.fi/yritykset/sertifikaatit/suomen-vahvimmat 

Nämä sivut on tarkoitettu yksinomaan tiedottamiseen. Sivuilla esitettävät tiedot eivät muodosta oikeudellisia tai muitakaan neuvoja, eikä niitä tule pitää sellaisina. Lakiasiaintoimisto A&A-Laki tai yksittäiset lakimiehet eivät vastaa toimenpiteistä, joihin on ryhdytty näiden sivujen tietojen nojalla. Näillä sivuilla käytetään evästeitä. Tietoa evästeistä ja muista tietosuojaan liittyvistä asioista on löydettävissä tietosuojaselosteesta.